[Ηλεκτρονική αίτηση] ΔΠΜΣ Δημιουργική Γραφή

⟳ Λήξη χρονικού ορίου συνεδρίας λόγω αδράνειας  

Παρακαλώ να αποδεχτείτε την αίτησή μου για εγγραφή στο ΔΠMΣ "Δημιουργική Γραφή"

Επιλογή κατεύθυνσης

Κατεύθυνση ΔΠΜΣ *Προσωπικά Στοιχεία (συμπληρώστε με κεφαλαίους χαρακτήρες)

Επώνυμο *
Όνομα *
Πατρώνυμο *
Μητρώνυμο *
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) *
ℹ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία έχετε πρόσβαση
Πόλη διαμονής *
Διεύθυνση κατοικίας *
Ταχυδρομικός κώδικας *
Τηλέφωνο σταθερό *
Τηλέφωνο κινητό *
Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας *
Ημερομηνία έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας *
Αρχή έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας *
Αριθμός Μητρώου Αρρένων
ℹ μόνο για άρρενες που δεν εκπλήρωσαν στρατιωτικές υποχρεώσεις
Τόπος Μητρώου Αρρένων
ℹ μόνο για άρρενες που δεν εκπλήρωσαν στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επάγγελμα
Ημερομηνία γέννησης *
Τόπος γέννησης *
Α.Μ.Κ.Α *
ℹ Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
ℹ Οι αλλοδαποί υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν
τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους
Α.Φ.Μ
ℹ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Σχόλια ή διευκρινίσεις
ℹ γράψτε εδώ κάποιο σχόλιο ή κάποια διευκρίνιση για τα παραπάνω στοιχεία που εισαγάγατε
⚠️ Τα πεδία με αστερίσκο ( * ) θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά